ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายซันโย สังวรดี   นายซันโย สังวรดี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

นางสร้อยทิพย์ ถานะลุน   นางสร้อยทิพย์ ถานะลุน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

น.ส.จิรัชฐยากรณ เจริญศรี   น.ส.จิรัชฐยากรณ เจริญศรี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

น.ส.กมลานันท์ บุญกล้า   น.ส.กมลานันท์ บุญกล้า
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

น.ส.จีรนันท์ ศิริพุฒ   น.ส.จีรนันท์ ศิริพุฒ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

นายกฤษณพงษ์ โสธาตุ   นายกฤษณพงษ์ โสธาตุ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

นางรำไพพรรณ กตะศิลา   นางรำไพพรรณ กตะศิลา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

นายคันสิทธิ์ คิอินธิ   นายคันสิทธิ์ คิอินธิ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

น.ส.อารีย์ เจี่ยฮะสูน   น.ส.อารีย์ เจี่ยฮะสูน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

นายหลักชัย จิตรสมาน   นายหลักชัย จิตรสมาน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

ว่าที่ร.ต.นิรุตม์ นามมนตรี   ว่าที่ร.ต.นิรุตม์ นามมนตรี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

นายอดานาน เบ็ญสอแหละ   นายอดานาน เบ็ญสอแหละ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com