ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายนิพัฒน์ จริงจิตร   นายนิพัฒน์ จริงจิตร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.วิภาพร หมอรัตน์   น.ส.วิภาพร หมอรัตน์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นายนิติพัฒน์ กาญจนกุล   นายนิติพัฒน์ กาญจนกุล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.รุจิรัตน์ บุญยารักษ์   น.ส.รุจิรัตน์ บุญยารักษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.ปริณดา แย้มงาม   น.ส.ปริณดา แย้มงาม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นายปฏิวัติ ภักดีกุล   นายปฏิวัติ ภักดีกุล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นายร้อยเอ็ด เจริญนางรอง   นายร้อยเอ็ด เจริญนางรอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นางปริญญาภรณ์ บุตะเคียน   นางปริญญาภรณ์ บุตะเคียน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นายศิโรจน์ หนูจ้อย   นายศิโรจน์ หนูจ้อย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นางหนูจ้อย ปกิรณะ   นางหนูจ้อย ปกิรณะ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.นัฐทินี เจาะประโคน   น.ส.นัฐทินี เจาะประโคน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นางกมลรส แสนสามารถ   นางกมลรส แสนสามารถ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.สุมาลี แพนนิล   น.ส.สุมาลี แพนนิล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.ดวงใจ บุญนาน   น.ส.ดวงใจ บุญนาน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.น้ำทิพย์ ระสอน   น.ส.น้ำทิพย์ ระสอน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.สุภิญญา(สุกัญญา) พอดี(กุดทิง)   น.ส.สุภิญญา(สุกัญญา) พอดี(กุดทิง)
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นายพรทวี ยอดซื่อ   นายพรทวี ยอดซื่อ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com