ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนบ้านท่าคาน
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
จ.ส.อ.ธัญชน เสวครบุรี   จ.ส.อ.ธัญชน เสวครบุรี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  

นายบัญชา นาคสุก   นายบัญชา นาคสุก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  

น.ส.ชญาภา แก้วสุวรรณ์   น.ส.ชญาภา แก้วสุวรรณ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  

นางทองนาค สิมศิริวัฒน์   นางทองนาค สิมศิริวัฒน์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  

น.ส.อภิชญา วงสาโท   น.ส.อภิชญา วงสาโท
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  

นายปิยชาติ สุดใจ   นายปิยชาติ สุดใจ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  

นายธงชัย ลีลาสาร   นายธงชัย ลีลาสาร
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com