ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนวัดไผ่แก้ว
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายเลียงศักดิ์   เมี้ยนศิริ   นายเลียงศักดิ์ เมี้ยนศิริ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

นางรัตนา	ทองจรัส   นางรัตนา ทองจรัส
  ครู   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

นายประจวบ   ตันเจริญ   นายประจวบ ตันเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

นางสำอางค์   สุนทรสัจ   นางสำอางค์ สุนทรสัจ
  ครู   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

น.ส.สมคิด   พัฒนยินดี   น.ส.สมคิด พัฒนยินดี
  ครู   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

นางพรสวรรค์	ศรีบัว   นางพรสวรรค์ ศรีบัว
  ครู   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

น.ส.พัชรา	อุดมสิน   น.ส.พัชรา อุดมสิน
  ครู   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

นางจารุภรณ์   สายพิมพ์พงษ์   นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com