ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนวัดแปลงยาว
จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายวัฒนะ   เอี่ยมสุโร   นายวัฒนะ เอี่ยมสุโร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางเสมอ   ตุ่มเจริญ   นางเสมอ ตุ่มเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางรักชนก   รุ่มเจริญ   นางรักชนก รุ่มเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางภัทรประภา   กังวานวิทยาวงศ์   นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นายสมชาย   สุนทรสัจ   นายสมชาย สุนทรสัจ
  ครู   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางพิกุล   ยังคง   นางพิกุล ยังคง
  ครู   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางโฉมศรี   กำเหนิดสุข   นางโฉมศรี กำเหนิดสุข
  ครู   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางรุ่งรัตน์   ร่วมพุ่ม   นางรุ่งรัตน์ ร่วมพุ่ม
  ครู   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางรัชดา   ริ้วทอง   นางรัชดา ริ้วทอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นายอรุณชัย   สุภาทิพย์   นายอรุณชัย สุภาทิพย์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com