ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
จำนวนทั้งหมด 18 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.อัมพิกา  สิริพรม   น.ส.อัมพิกา สิริพรม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางพัฒน์รดี  สมพร   นางพัฒน์รดี สมพร
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางศิริวรา  สุดโธ   นางศิริวรา สุดโธ
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นายปรีชา	ตันเจริญ   นายปรีชา ตันเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางสายหยุด	วงค์หิรัญ   นางสายหยุด วงค์หิรัญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางรัชนี	วิจิตรจินต์   นางรัชนี วิจิตรจินต์
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

น.ส.อินทิรา  สุดเสน่หา   น.ส.อินทิรา สุดเสน่หา
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

น.ส.น้ำทิพย์	โสมพันธ์   น.ส.น้ำทิพย์ โสมพันธ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางลาวัลย์  บุญญสิริกูล   นางลาวัลย์ บุญญสิริกูล
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางลัดดาวัลย์	ศักดิ์สกุล   นางลัดดาวัลย์ ศักดิ์สกุล
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางเสาวลักษณ์  ทองโบราณ   นางเสาวลักษณ์ ทองโบราณ
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางไสลทิทย์  วชิรพันธุ์   นางไสลทิทย์ วชิรพันธุ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นายกระแสร์  ริ้วทอง   นายกระแสร์ ริ้วทอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นายเทอดศักดิ์  ทองกล่ำ   นายเทอดศักดิ์ ทองกล่ำ
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นายเดชา  สุขทวี   นายเดชา สุขทวี
  ครู   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

น.ส.ภรณ์ประภา  วิลานัน   น.ส.ภรณ์ประภา วิลานัน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นายพัชรพล  เชิดพงษ์   นายพัชรพล เชิดพงษ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางเมทินี  ทองจันทรา   นางเมทินี ทองจันทรา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com