ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนวัดหัวสำโรง
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายพิทักษ์  เมฆอรุณ   นายพิทักษ์ เมฆอรุณ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางอรุณ  นพทิพย์   นางอรุณ นพทิพย์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.ศรีสุรางค์  บุญสวัสดิ์   น.ส.ศรีสุรางค์ บุญสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางวงค์เดือน  ทิมทอง   นางวงค์เดือน ทิมทอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นายสมเกียรติ  ทิมทอง   นายสมเกียรติ ทิมทอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.ภูษณิศา  สุภกุล   น.ส.ภูษณิศา สุภกุล
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางปราณีต  สำเริง   นางปราณีต สำเริง
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.วิลัดดา  ราชพันแสน   น.ส.วิลัดดา ราชพันแสน
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.กนิษฐา  สนลอย   น.ส.กนิษฐา สนลอย
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางสุชาดา  จันทร์เขียว   นางสุชาดา จันทร์เขียว
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย   นางกมลทิพย์ วงศ์โชติพิชัย
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.วิมลพร  เฮงเจริญ   น.ส.วิมลพร เฮงเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางบุญเรือน  บุญคุ้มเกล้า   นางบุญเรือน บุญคุ้มเกล้า
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.นิติกรณ์  แก้วมรกต   น.ส.นิติกรณ์ แก้วมรกต
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.มยุรี	จูเภา   น.ส.มยุรี จูเภา
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางจุฑารัตน์	เสาวนา   นางจุฑารัตน์ เสาวนา
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.อังคนา  สะเลอาด   น.ส.อังคนา สะเลอาด
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com