ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนบ้านเนินไร่
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายอภิรักษ์   ทองจรัส   นายอภิรักษ์ ทองจรัส
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

น.ส.ญาณิชศา   สีไส   น.ส.ญาณิชศา สีไส
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

นายสัมพันธ์   คงแจ้ง   นายสัมพันธ์ คงแจ้ง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

นางเรียม   สระบุรินทร์   นางเรียม สระบุรินทร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

น.ส.นิสา   สิงห์ฮวบ   น.ส.นิสา สิงห์ฮวบ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

น.ส.ศิวาพร   ถาวรชาติ   น.ส.ศิวาพร ถาวรชาติ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

นายกฤษฏา   กล้องเจริญ   นายกฤษฏา กล้องเจริญ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

น.ส.พรทิพย์พา   ผกาทิพย์แก่นคำ   น.ส.พรทิพย์พา ผกาทิพย์แก่นคำ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com