ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนบ้านหนองสทิต
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายไวภพ   สุขกระโทก   นายไวภพ สุขกระโทก
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองสทิต   

 
  

นายสัญญา   ไทยประเสริฐ   นายสัญญา ไทยประเสริฐ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองสทิต   

 
  

น.ส.อำพัน   ศิริวรา   น.ส.อำพัน ศิริวรา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองสทิต   

 
  

นางเฉลา   ยลมุกดา   นางเฉลา ยลมุกดา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองสทิต   

 
  

นางศิริกุล   สุขกระโทก   นางศิริกุล สุขกระโทก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองสทิต   

 
  

นางรสสุคนธ์   เหลาไชย   นางรสสุคนธ์ เหลาไชย
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองสทิต   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com