ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนบ้านคลองสอง
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางภัสราภรณ์	บุตตัสสะ   นางภัสราภรณ์ บุตตัสสะ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

น.ส.รสสุคนธ์   เอี่ยวศิริ   น.ส.รสสุคนธ์ เอี่ยวศิริ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

นายบุญลือ   โสมพันธุ์   นายบุญลือ โสมพันธุ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

นางมาลา   สุขสโมสร   นางมาลา สุขสโมสร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

น.ส.วรัญญา   ประพันธ์   น.ส.วรัญญา ประพันธ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

นายวิพล	จันทจิตร   นายวิพล จันทจิตร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

นายอุเทน	ศรีสุข   นายอุเทน ศรีสุข
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  

นางณัฐชา	ชวดสลุง   นางณัฐชา ชวดสลุง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านคลองสอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com