ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
จำนวนทั้งหมด 11 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายกัณฑพัฒน์  ทองเพชร   นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

น.ส.ชลมาศ  สามารถกุล   น.ส.ชลมาศ สามารถกุล
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

นางมานิสา  พูลสวัสดิ์   นางมานิสา พูลสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

นางสุชาดา  พยุงน้อย   นางสุชาดา พยุงน้อย
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

น.ส.จุฑารัตน์  วงเวียน   น.ส.จุฑารัตน์ วงเวียน
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

น.ส.สมจิตร  อินธิราช   น.ส.สมจิตร อินธิราช
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

นางพรนภา  จันทร์สกุล   นางพรนภา จันทร์สกุล
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

น.ส.กนกวรรณ  ธีระเดชะชาติ   น.ส.กนกวรรณ ธีระเดชะชาติ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

นางอัมพรรณ  สุขเกษม   นางอัมพรรณ สุขเกษม
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

น.ส.บงกชกร  บุญกุศล   น.ส.บงกชกร บุญกุศล
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  

น.ส.จิรนัยน์  ปานพวงแก้ว   น.ส.จิรนัยน์ ปานพวงแก้ว
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com