ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายปราโมท   มนต์วิเศษ   นายปราโมท มนต์วิเศษ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน   

 
  

นางมยุรา   มีภู่   นางมยุรา มีภู่
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน   

 
  

นางอัญชลี   เรเรือง   นางอัญชลี เรเรือง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน   

 
  

นายศกุนต์   ก้อนแก้ว   นายศกุนต์ ก้อนแก้ว
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com