ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
จำนวนทั้งหมด 11 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
ว่าที่ร.ต.ประคอง	บุญสร้าง   ว่าที่ร.ต.ประคอง บุญสร้าง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นางพเยีย	มูหะหมัด   นางพเยีย มูหะหมัด
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

น.ส.สุพรรณี   กันเมียน   น.ส.สุพรรณี กันเมียน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

น.ส.สุริชา	เชื้อวงค์   น.ส.สุริชา เชื้อวงค์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นางลักขณา   ไชยฤทธิ์   นางลักขณา ไชยฤทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นายประเสริฐ   สินสงวน   นายประเสริฐ สินสงวน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นางพรรณี   ท้าวศรีบุญเรือง   นางพรรณี ท้าวศรีบุญเรือง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

น.ส.ศิริยาภรณ์   ชมทอง   น.ส.ศิริยาภรณ์ ชมทอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นายเมธี   ฮานาฟี   นายเมธี ฮานาฟี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นายกิตติพันธ์   แสนสามารถ   นายกิตติพันธ์ แสนสามารถ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  

นายศุภวิชญ์   ทิพย์พรพจน์   นายศุภวิชญ์ ทิพย์พรพจน์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com