ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายทองสุข   ริ้วทอง   นายทองสุข ริ้วทอง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  

นางพรรณี   ชูมนต์   นางพรรณี ชูมนต์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  

นางวันชรี   หมื่นเดช   นางวันชรี หมื่นเดช
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  

นายธวัช   หมื่นเดช   นายธวัช หมื่นเดช
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  

นางรัชนี   หมื่นเดช   นางรัชนี หมื่นเดช
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  

น.ส.อนุตรา   ภูมิทรัพย์ไพบูลย์   น.ส.อนุตรา ภูมิทรัพย์ไพบูลย์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  

นายวีรยุทธ   ศรีปะโค   นายวีรยุทธ ศรีปะโค
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com