ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
จำนวนทั้งหมด 11 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายบงกช  ตันไล้   นายบงกช ตันไล้
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางพรทิพย์  บุตรบริบูรณ์   นางพรทิพย์ บุตรบริบูรณ์
  ครู   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางศรินรัตน์  ฉัตรทวีพัฒน์   นางศรินรัตน์ ฉัตรทวีพัฒน์
  ครู   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางสำราญ  ยิสารคุณ   นางสำราญ ยิสารคุณ
  ครู   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นายโชติ  ทักภิรมย์   นายโชติ ทักภิรมย์
  ครู   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางบุญยืน  นวพรประไพ   นางบุญยืน นวพรประไพ
  ครู   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางสายฝน  ค่อนสอาด   นางสายฝน ค่อนสอาด
  ครู   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางเสาวนีย์  มนต์วิเศษ   นางเสาวนีย์ มนต์วิเศษ
  ครู   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

น.ส.วัชราภรณ์  สายพนัส   น.ส.วัชราภรณ์ สายพนัส
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นายมงคล  ดวงพาเพ็ง   นายมงคล ดวงพาเพ็ง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  

นางสิริกร  จันทร์นอก   นางสิริกร จันทร์นอก
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com