ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41
จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายเชิดชัย อมรกิจบำรุง   นายเชิดชัย อมรกิจบำรุง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางรัสดา วังคำ   นางรัสดา วังคำ
  ครู   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางจิราพัชร์ วัชธนธิกุลพงศ์   นางจิราพัชร์ วัชธนธิกุลพงศ์
  ครู   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางสุภรณ์ โขมศิริ   นางสุภรณ์ โขมศิริ
  ครู   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

น.ส.นัยนาภรณ์ เข็มทอง   น.ส.นัยนาภรณ์ เข็มทอง
  ครู   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางเรียม มิ่งฉาย   นางเรียม มิ่งฉาย
  ครู   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางจีรนันท์ วังขุนพรหม   นางจีรนันท์ วังขุนพรหม
  ครู   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางปราณีต บุญพิทักษ์   นางปราณีต บุญพิทักษ์
  ครู   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นายสุรพล นันทเวช   นายสุรพล นันทเวช
  ครู   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  

นางกนิษฐา สำเนียง   นางกนิษฐา สำเนียง
  ครู   

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com