ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายปัญหา สิทธิพล   นายปัญหา สิทธิพล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นางพิมพ์พิศา ทองประเสริฐ   นางพิมพ์พิศา ทองประเสริฐ
  ครู   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.ปรมาภรณ์ อ่อนนุ่ม   น.ส.ปรมาภรณ์ อ่อนนุ่ม
  ครู   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นายกรกฤต ศรีส้มป่อย   นายกรกฤต ศรีส้มป่อย
  ครู   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.เมทินี จันทร์โฮง   น.ส.เมทินี จันทร์โฮง
  ครู   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นางประทุมพร นันทวุฒิสาร   นางประทุมพร นันทวุฒิสาร
  ครู   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.ขวัญฤทัย สนศิริ   น.ส.ขวัญฤทัย สนศิริ
  ครู   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นายบุญทวี ดิษริยะกุล   นายบุญทวี ดิษริยะกุล
  ครู   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นายสุชาติ สิมศิริวัฒน์   นายสุชาติ สิมศิริวัฒน์
  ครู   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นางสายพิน ศิริวัฒนวิบูลย์   นางสายพิน ศิริวัฒนวิบูลย์
  ครู   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.นันท์นภัส คำขะ   น.ส.นันท์นภัส คำขะ
  ครู   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.วาสนา เข็มลาย   น.ส.วาสนา เข็มลาย
  ครู   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นายวรวิทย์ แสนวงษ์   นายวรวิทย์ แสนวงษ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นางนลินรัตน์ ดวงคำจันทร์   นางนลินรัตน์ ดวงคำจันทร์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นายวีระพันธ์ วรพินิจ   นายวีระพันธ์ วรพินิจ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.ธิติกา ณ วารี   น.ส.ธิติกา ณ วารี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  

นายรัชพล บุญเจริญธรรม   นายรัชพล บุญเจริญธรรม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com