ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนบ้านห้วยหิน
จำนวนทั้งหมด 13 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายอำนวย ผมทอง   นายอำนวย ผมทอง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นางสมหวัง รักษาราษฎร์   นางสมหวัง รักษาราษฎร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นายราชัน พรมพินิจ   นายราชัน พรมพินิจ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

น.ส.อุไรวรรณ จันทร์เหล่าหลวง   น.ส.อุไรวรรณ จันทร์เหล่าหลวง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นางสายสมร จิตมุ่งธรรม   นางสายสมร จิตมุ่งธรรม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

น.ส.รุจิรา เผ่าทรงพล   น.ส.รุจิรา เผ่าทรงพล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

น.ส.คนึงนิจ เจริญสุข   น.ส.คนึงนิจ เจริญสุข
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นางรำพึง จันทร์มี   นางรำพึง จันทร์มี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

น.ส.ศิริลักษณ์ สง่าวงศ์   น.ส.ศิริลักษณ์ สง่าวงศ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นายนิรวุธ เฮงสวัสดิ์   นายนิรวุธ เฮงสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นางวันเพ็ญ พึ่งเกษม   นางวันเพ็ญ พึ่งเกษม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นางสุภาพร นะมามะกะ   นางสุภาพร นะมามะกะ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นายอรรคเดช ประสินทอง   นายอรรคเดช ประสินทอง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com