ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนบ้านลาดกระทิง
จำนวนทั้งหมด 14 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายมานิต บุญพิทักษ์   นายมานิต บุญพิทักษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นางอุษณีย์ ยศวิลัย   นางอุษณีย์ ยศวิลัย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นางจารุวรรณ ยุทธหาญ   นางจารุวรรณ ยุทธหาญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นางปิยะมาศ หิตะรัตน์   นางปิยะมาศ หิตะรัตน์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นางลัดดา เสาวกุล   นางลัดดา เสาวกุล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

น.ส.ถนอมจิตร์ จิตร์ไพศาลศรี   น.ส.ถนอมจิตร์ จิตร์ไพศาลศรี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นางรุจิราภรณ์ ลิ้มรักษ์   นางรุจิราภรณ์ ลิ้มรักษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

น.ส.สุธิดา โมนะ   น.ส.สุธิดา โมนะ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นายสมพจน์ ทองพันชั่ง   นายสมพจน์ ทองพันชั่ง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นายสายชล เสาวกุล   นายสายชล เสาวกุล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นางสุนันทา ทองพันชั่ง   นางสุนันทา ทองพันชั่ง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

น.ส.กรวรรณ ไกรพินิจ   น.ส.กรวรรณ ไกรพินิจ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

น.ส.ไก่แก้ว แสงกล้า   น.ส.ไก่แก้ว แสงกล้า
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  

นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์   นายจิรศักดิ์ โพธิชลังค์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com