ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนบ้านท่าซุง
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายธวัช วงศ์กลม   นายธวัช วงศ์กลม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  

นางฉันทนา ภูมิโคกรักษ์   นางฉันทนา ภูมิโคกรักษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  

นางรวิวรรณ ทองอะไพพงษ์   นางรวิวรรณ ทองอะไพพงษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  

นางฉันทนา บุตรจันทร์   นางฉันทนา บุตรจันทร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  

นางพรรณราย บุญแผง   นางพรรณราย บุญแผง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  

น.ส.จุฬานันท์ ภูน้ำใส   น.ส.จุฬานันท์ ภูน้ำใส
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  

นางยุวลักษณ์ ศรีหาคลัง   นางยุวลักษณ์ ศรีหาคลัง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านท่าซุง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com