ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนบ้าน ก.ม.7
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสินชัย เทพารักษ์   นายสินชัย เทพารักษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นางสมจิตร สิทธิพล   นางสมจิตร สิทธิพล
  ครู   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

น.ส.กฤษณา ชินสงคราม   น.ส.กฤษณา ชินสงคราม
  ครู   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

น.ส.จิตรลดา บุญเรือง   น.ส.จิตรลดา บุญเรือง
  ครู   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นางปัทมา พรมตา   นางปัทมา พรมตา
  ครู   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นางนีนาถ เอี่ยมสะอาด   นางนีนาถ เอี่ยมสะอาด
  ครู   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นายเยื่อ จันทร์แจ่มใส   นายเยื่อ จันทร์แจ่มใส
  ครู   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

น.ส.วรรณรี สรประสิทธิ์   น.ส.วรรณรี สรประสิทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นายดำรงค์ ยิ่งสง่า   นายดำรงค์ ยิ่งสง่า
  ครู   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นางบังอร ปักษา   นางบังอร ปักษา
  ครู   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นางพนารัตน์ จำศักดิ์   นางพนารัตน์ จำศักดิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นางปารดา ปิยศิริภัค   นางปารดา ปิยศิริภัค
  ครู   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

น.ส.ตรีทิพย์ นันทสินธ์   น.ส.ตรีทิพย์ นันทสินธ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นายปรินทร์ บุญญาวัฒน์   นายปรินทร์ บุญญาวัฒน์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  

นายญาณกร อืนมัง   นายญาณกร อืนมัง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com