ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายวิลาศ คำภาวงษ์   นายวิลาศ คำภาวงษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  

น.ส.ธรรศญา แก้วอาสา   น.ส.ธรรศญา แก้วอาสา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  

น.ส.จันทรา พลแสน   น.ส.จันทรา พลแสน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  

นางมนสิริ คำภาวงษ์   นางมนสิริ คำภาวงษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  

นางสวนันท์ กฤษแก้ว   นางสวนันท์ กฤษแก้ว
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  

นายเชิดศักดิ์ ชาญตะกั่ว   นายเชิดศักดิ์ ชาญตะกั่ว
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  

น.ส.พัฒนขวัญ วรศิริ   น.ส.พัฒนขวัญ วรศิริ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com