ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล   นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

นางจิราวรรณ ทำสอาด   นางจิราวรรณ ทำสอาด
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

นางปราณี พิทักษ์มงคล   นางปราณี พิทักษ์มงคล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

นางธันยพร มีทา   นางธันยพร มีทา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

น.ส.เอรวรรณ แก้วแสนชาติ   น.ส.เอรวรรณ แก้วแสนชาติ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

นายภิรวัฒน์ หล่มวงษ์   นายภิรวัฒน์ หล่มวงษ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

น.ส.อุรุสุชาดา มณีโชติ   น.ส.อุรุสุชาดา มณีโชติ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

น.ส.สมปรารถนา ส่องแสงจันทร์   น.ส.สมปรารถนา ส่องแสงจันทร์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

น.ส.ฐิติรัตน์ ด่านนอก   น.ส.ฐิติรัตน์ ด่านนอก
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  

น.ส.นภาพร ยะหัตตะ   น.ส.นภาพร ยะหัตตะ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com