ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านวังคู
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายก้องภูมิ เจริญราช   นายก้องภูมิ เจริญราช
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านวังคู   

 
  

น.ส.จุติพร เนตรวงค์   น.ส.จุติพร เนตรวงค์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านวังคู   

 
  

นายชยพล ชาชุมพร   นายชยพล ชาชุมพร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านวังคู   

 
  

น.ส.ฐิติกานต์ จอกแก้ว   น.ส.ฐิติกานต์ จอกแก้ว
  ครู   

  โรงเรียนบ้านวังคู   

 
  

น.ส.จุรีรัตน์ ตุลาใคร   น.ส.จุรีรัตน์ ตุลาใคร
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านวังคู   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com