ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านมาบนาดี
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายมานิตย์ สุขโยยศ   นายมานิตย์ สุขโยยศ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.มยุรี ดงแสง   น.ส.มยุรี ดงแสง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

นางพรรณพรรษ โชติทอง   นางพรรณพรรษ โชติทอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

นายทวี ทบธรรม   นายทวี ทบธรรม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

นายอธิวัฒน์ แรงเริง   นายอธิวัฒน์ แรงเริง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.ฉัตรชฎาภรณ์ ศิริภูธร   น.ส.ฉัตรชฎาภรณ์ ศิริภูธร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

นายพิทักษ์ สาริยา   นายพิทักษ์ สาริยา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

นายวรวุฒิ อัมภรัตน์   นายวรวุฒิ อัมภรัตน์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.วิลิปดา คำโส   น.ส.วิลิปดา คำโส
  ครู   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.สรารัตน์ ศิรินัย   น.ส.สรารัตน์ ศิรินัย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

นางปัทมา อำไพพิศ   นางปัทมา อำไพพิศ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.อรุณรัตน์ บุ่งนาม   น.ส.อรุณรัตน์ บุ่งนาม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

ว่าที่ร.ต.ธนพล ศรีณะรงค์   ว่าที่ร.ต.ธนพล ศรีณะรงค์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.กฤติญา ดังคนึก   น.ส.กฤติญา ดังคนึก
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  

น.ส.ลลิตา พิไลพันธ์   น.ส.ลลิตา พิไลพันธ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านมาบนาดี   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com