ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านท่าทองดำ
จำนวนทั้งหมด 13 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางระวี รัตนไพบูลย์   นางระวี รัตนไพบูลย์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นางสุภาพร กรุณา   นางสุภาพร กรุณา
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นายเทอดไท แก้วศรี   นายเทอดไท แก้วศรี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นายบุญธรรม  มาดี   นายบุญธรรม มาดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

น.ส.บุษบา ทาทอง   น.ส.บุษบา ทาทอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นายจำลอง บานเย็น   นายจำลอง บานเย็น
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

น.ส.วาสนา จั่นจำรัส   น.ส.วาสนา จั่นจำรัส
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นางวรรณพร กิจพยัคฆ์   นางวรรณพร กิจพยัคฆ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นางอุษา ฤทธิ์ปล้อง   นางอุษา ฤทธิ์ปล้อง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

น.ส.ศิริรัตน์ ไชยสมบัติ   น.ส.ศิริรัตน์ ไชยสมบัติ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นายธเนศวร อุตรสี   นายธเนศวร อุตรสี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นางเกศินี ใจคำ   นางเกศินี ใจคำ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  

นายวีระศักดิ์ กตะศิลา   นายวีระศักดิ์ กตะศิลา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com