ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายทวี เพชรพยอม   นายทวี เพชรพยอม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

นางสมเกียรติ ราชการกลาง   นางสมเกียรติ ราชการกลาง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.ไพลิน ดิษฐ์กระจันทร์   น.ส.ไพลิน ดิษฐ์กระจันทร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.กาญจนา ครองจริง   น.ส.กาญจนา ครองจริง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

นายวีรศักดิ์ ชูกระจ่าง   นายวีรศักดิ์ ชูกระจ่าง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

นายกังวานนิวัฒน์ พิทักษ์โสธรสกุล   นายกังวานนิวัฒน์ พิทักษ์โสธรสกุล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.วีระนันท์ ภวภูตานนท์   น.ส.วีระนันท์ ภวภูตานนท์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

ว่าที่ร.ต.พันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์   ว่าที่ร.ต.พันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.สุภาพร พวงเพชร   น.ส.สุภาพร พวงเพชร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.พรชนก มโนเจริญ   น.ส.พรชนก มโนเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

นางเมตตา อุ้มพิมาย   นางเมตตา อุ้มพิมาย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.เกษร เขจรลาภ   น.ส.เกษร เขจรลาภ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

นายพีระ จันดี   นายพีระ จันดี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

นายอนันตชัย ไทยสุริยะ   นายอนันตชัย ไทยสุริยะ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  

น.ส.กัญจนพร ผลวาวแวว   น.ส.กัญจนพร ผลวาวแวว
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com