ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนวัดชำป่างาม
จำนวนทั้งหมด 21 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายรัฐวิทย์ เนียรศิริ   นายรัฐวิทย์ เนียรศิริ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางปัทมาพร มานะต่อ   นางปัทมาพร มานะต่อ
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.แสงจันทร์ ปัญยาง   น.ส.แสงจันทร์ ปัญยาง
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.พาขวัญ คงเสือ   น.ส.พาขวัญ คงเสือ
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.อำภา น้อยสนิท   น.ส.อำภา น้อยสนิท
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.วราภรณ์ ภูขะมา   น.ส.วราภรณ์ ภูขะมา
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นายพุฒิพงศ์ ศิริสวัสดิ์   นายพุฒิพงศ์ ศิริสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.สุกัญญา เกตุมาลา   น.ส.สุกัญญา เกตุมาลา
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นายบัญชา พันธ์แก่น   นายบัญชา พันธ์แก่น
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางสุนันท์ สุทธิศักดิ์   นางสุนันท์ สุทธิศักดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางนันทณัฎฐ์ มุ่งหาทรัพย์   นางนันทณัฎฐ์ มุ่งหาทรัพย์
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางสายพิน ชนางวัลย์   นางสายพิน ชนางวัลย์
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นายสินธ์ ศรีพลพา   นายสินธ์ ศรีพลพา
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นายธงชัย การัตน์   นายธงชัย การัตน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.มานิด แสงกล้า   น.ส.มานิด แสงกล้า
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางนริสรา สมุทรทอง   นางนริสรา สมุทรทอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางธัญพัฒน์ ทองสุข   นางธัญพัฒน์ ทองสุข
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางพิมพ์พลอย นพโสภณ   นางพิมพ์พลอย นพโสภณ
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นางระพีพร ตันเจริญ   นางระพีพร ตันเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

นายรัณจกรณ์ พันธุมาลา   นายรัณจกรณ์ พันธุมาลา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  

น.ส.อรพิน โสวรรณี   น.ส.อรพิน โสวรรณี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดชำป่างาม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com