ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
จำนวนทั้งหมด 13 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายการันต์ นพทิพย์   นายการันต์ นพทิพย์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นางจันตรี จอมศิลป์   นางจันตรี จอมศิลป์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นางจิตติมา ฤกษ์ศิริ   นางจิตติมา ฤกษ์ศิริ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นายศรีวิชัย ฤกษ์ศิริ   นายศรีวิชัย ฤกษ์ศิริ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

น.ส.พรพิมล ชาญประโคน   น.ส.พรพิมล ชาญประโคน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นายอนันต์ หละกะเต็ม   นายอนันต์ หละกะเต็ม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

น.ส.มาลัยพร พันทอง   น.ส.มาลัยพร พันทอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

น.ส.บัวแก้ว คำหอมกุล   น.ส.บัวแก้ว คำหอมกุล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นายบุญถึง สมประยูร   นายบุญถึง สมประยูร
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นางนวลทิพย์ ขันทะโคตร   นางนวลทิพย์ ขันทะโคตร
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

นางกรรณิการ์ นวลงาม   นางกรรณิการ์ นวลงาม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

น.ส.จีรนันท์ อินดี   น.ส.จีรนันท์ อินดี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  

น.ส.เรวดี ตันประสาท   น.ส.เรวดี ตันประสาท
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com