ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านหินแร่
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายพรศักดิ์ เปี่ยมเจริญ   นายพรศักดิ์ เปี่ยมเจริญ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

น.ส.เบ็ญจา สุระขันธ์   น.ส.เบ็ญจา สุระขันธ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

น.ส.นวลจันทร์ กำพลขจรเกียรติ   น.ส.นวลจันทร์ กำพลขจรเกียรติ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นางสินีนาฎ เขียวระยับ   นางสินีนาฎ เขียวระยับ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นายจุติรัตน์ จิโนรส   นายจุติรัตน์ จิโนรส
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นางจินตนา นุ่มจันทร์   นางจินตนา นุ่มจันทร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นางทิศากร ดอกยี่สุ่น   นางทิศากร ดอกยี่สุ่น
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่น   นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่น
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

น.ส.จิรวัฒน์ พวงสวัสดิ์   น.ส.จิรวัฒน์ พวงสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

น.ส.ชนานันท์ ปิ่นกุล   น.ส.ชนานันท์ ปิ่นกุล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์   นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นายสุวิท พระเมือง   นายสุวิท พระเมือง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

น.ส.รสสุคนธ์ สุริวงค์   น.ส.รสสุคนธ์ สุริวงค์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นางจำรัด แก้วศรีใส   นางจำรัด แก้วศรีใส
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

น.ส.ญาดา ผลมะเฟือง   น.ส.ญาดา ผลมะเฟือง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นายอดุลย์ มีชัย   นายอดุลย์ มีชัย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  

นางวันเพ็ญ รัตนอนันต์   นางวันเพ็ญ รัตนอนันต์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหินแร่   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com