ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
จำนวนทั้งหมด 14 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล   นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

น.ส.ปวีณา ทนันไธสง   น.ส.ปวีณา ทนันไธสง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นางนิธิตา นันทวิสิทธิ์   นางนิธิตา นันทวิสิทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นายสะอาด แทนทอง   นายสะอาด แทนทอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

น.ส.วารุณี นาคคล้าย   น.ส.วารุณี นาคคล้าย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นางเสาวณีย์ แทนทอง   นางเสาวณีย์ แทนทอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

น.ส.สมจิตร นันทวิสิทธิ์   น.ส.สมจิตร นันทวิสิทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นางวรรณา เวชชิรารัตน์   นางวรรณา เวชชิรารัตน์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นางอรทัย มะลากัน   นางอรทัย มะลากัน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นายสามารถ ศิริแสง   นายสามารถ ศิริแสง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นายปิยะ โพธิ์ไทรย์   นายปิยะ โพธิ์ไทรย์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

นางชนิดาภา ศรีระวงศ์   นางชนิดาภา ศรีระวงศ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

น.ส.ศิริพร ทองคำสุก   น.ส.ศิริพร ทองคำสุก
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  

น.ส.นิติยา แม้นเสถียร   น.ส.นิติยา แม้นเสถียร
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com