ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์   นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

นางปัทมา แกล้วกล้า   นางปัทมา แกล้วกล้า
  ครู   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

น.ส.หนึ่งฤทัย อินทร์ประสงค์   น.ส.หนึ่งฤทัย อินทร์ประสงค์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

นายนภดล พลหมอ   นายนภดล พลหมอ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

น.ส.วันวิสา รอบคอบ   น.ส.วันวิสา รอบคอบ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com