ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายบุญเรือน โถปัญญา   นายบุญเรือน โถปัญญา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

นางสมปอง ไชยนาม   นางสมปอง ไชยนาม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

น.ส.น้ำทิพย์ สุขเหมา   น.ส.น้ำทิพย์ สุขเหมา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

นายสุเทพ บุญมาก   นายสุเทพ บุญมาก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

น.ส.พัทธนันท์ ดาแก้ว   น.ส.พัทธนันท์ ดาแก้ว
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

นางฑิฆัมพร วงศ์ทองดี   นางฑิฆัมพร วงศ์ทองดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

นางกอบแก้ว ชูสุวรรณ   นางกอบแก้ว ชูสุวรรณ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  

น.ส.ศิริลวีย์ อัครภาภิวัฒน์   น.ส.ศิริลวีย์ อัครภาภิวัฒน์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com