ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านท่ากระดาน
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
ส.อ.กรวัฒน์ ตันเจริญ   ส.อ.กรวัฒน์ ตันเจริญ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน   

 
  

น.ส.ชัชชญา ประชุมรักษ์   น.ส.ชัชชญา ประชุมรักษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน   

 
  

นายสุวัฒน์ แสงปาก   นายสุวัฒน์ แสงปาก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน   

 
  

นางมาลี ภูมินทร์   นางมาลี ภูมินทร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน   

 
  

น.ส.เยาวลักษณ์ กองจินดา   น.ส.เยาวลักษณ์ กองจินดา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com