ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา
จำนวนทั้งหมด 13 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
ว่าที่ร.ท.วันชิง กูลหกูล   ว่าที่ร.ท.วันชิง กูลหกูล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

น.ส.ศุภลักษณ์ ยะปิ๋ว   น.ส.ศุภลักษณ์ ยะปิ๋ว
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

นางสุปราณี ไฝดี   นางสุปราณี ไฝดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

นางมุกดา คุณริยา   นางมุกดา คุณริยา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

นายวินัย สมเด็จ   นายวินัย สมเด็จ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

น.ส.สมศรี โพธิศิริ   น.ส.สมศรี โพธิศิริ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

นายสุริยา สุขวิเศษ   นายสุริยา สุขวิเศษ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

นางวิไลวรรณ์ โพนมาก   นางวิไลวรรณ์ โพนมาก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

น.ส.ณัฐปภัสร์ สิงห์มณี   น.ส.ณัฐปภัสร์ สิงห์มณี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

น.ส.จิดาภา ทองเชิด   น.ส.จิดาภา ทองเชิด
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

น.ส.รัตนาวดี ม่วงไหมทอง   น.ส.รัตนาวดี ม่วงไหมทอง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

นางมนัสนันท์ นิรุตติ์เมธีกุล   นางมนัสนันท์ นิรุตติ์เมธีกุล
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  

น.ส.กรรณิกา ประนอม   น.ส.กรรณิกา ประนอม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com