ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
ว่าที่ร.ต.ธนากฤต นันทพานิช   ว่าที่ร.ต.ธนากฤต นันทพานิช
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   

 
  

น.ส.อักษรศรี บุญสรวง   น.ส.อักษรศรี บุญสรวง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   

 
  

นางบุษยพรรณ คนใจบุญ   นางบุษยพรรณ คนใจบุญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   

 
  

นายวุฒิพงษ์ คำมะณี   นายวุฒิพงษ์ คำมะณี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   

 
  

น.ส.วารุณี ชากุล   น.ส.วารุณี ชากุล
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com