ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนวัดดอนท่านา
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายทวี วัยเจริญ   นายทวี วัยเจริญ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

น.ส.จรรยา เวชชิรารัตน์   น.ส.จรรยา เวชชิรารัตน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

นางวัชรี ศรีอุดร   นางวัชรี ศรีอุดร
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

น.ส.พวงรัตน์ เสริมสวัสดิ์   น.ส.พวงรัตน์ เสริมสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

น.ส.สายนที  ไชยแสงรัตน์   น.ส.สายนที ไชยแสงรัตน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

นางอุไร ศิริวัฒนวิบูลย์   นางอุไร ศิริวัฒนวิบูลย์
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

น.ส.ธิรดา การรัมย์   น.ส.ธิรดา การรัมย์
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  

นางวาสนา พรมขันธ์   นางวาสนา พรมขันธ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดดอนท่านา   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com