ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนบ้านอ่างทอง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายวีรวัฒน์ พันธุ์คง   นายวีรวัฒน์ พันธุ์คง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านอ่างทอง   

 
  

นายวีระ ไทยเจริญ   นายวีระ ไทยเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านอ่างทอง   

 
  

นางแสงระวี ไทยเจริญ   นางแสงระวี ไทยเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านอ่างทอง   

 
  

นายอินทสิทธิ์ นนท์ดำวงศ์   นายอินทสิทธิ์ นนท์ดำวงศ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านอ่างทอง   

 
  

น.ส.อารยา วงค์เพชร์   น.ส.อารยา วงค์เพชร์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านอ่างทอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com