ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายประพันธ์ ยอดตระกูลชัย   นายประพันธ์ ยอดตระกูลชัย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

น.ส.ธนาศิริ ลิ้มรักษ์   น.ส.ธนาศิริ ลิ้มรักษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

นางวงษ์จันทร์ วัยเจริญ   นางวงษ์จันทร์ วัยเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

น.ส.วรณัน วราณัฐนรี   น.ส.วรณัน วราณัฐนรี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

นางรุ่งรัตน์ พันธ์เรณู   นางรุ่งรัตน์ พันธ์เรณู
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

น.ส.กาญจนา นพเกตุ   น.ส.กาญจนา นพเกตุ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

น.ส.อัญชิสา ผลไม้   น.ส.อัญชิสา ผลไม้
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

นายศิริเลิศ ซิ้มเทียม   นายศิริเลิศ ซิ้มเทียม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

นายบดีศร พนมชัย   นายบดีศร พนมชัย
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  

น.ส.วนิดา บุญคง   น.ส.วนิดา บุญคง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com