ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนบ้านสระไม้แดง
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์   นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

นายอดิศักดิ์ นักพรานบุญ   นายอดิศักดิ์ นักพรานบุญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

นายพิชัย ศรีสังวร   นายพิชัย ศรีสังวร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.อาภารัตน์ แสงสุวรรณ   น.ส.อาภารัตน์ แสงสุวรรณ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

นางจินตนา แสงสุข   นางจินตนา แสงสุข
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.จิราภรณ์ วิสันต์   น.ส.จิราภรณ์ วิสันต์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.พิศมัย สีสม   น.ส.พิศมัย สีสม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.สุรินทร์ นิลทรัพย์   น.ส.สุรินทร์ นิลทรัพย์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

นายสมศักดิ์ เกตุสุวรรณ์   นายสมศักดิ์ เกตุสุวรรณ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.นวลจันทร์ เชาว์วิชารัตน์   น.ส.นวลจันทร์ เชาว์วิชารัตน์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

นายนฤพนธ์ ศรีมุณี   นายนฤพนธ์ ศรีมุณี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.มาริสา สหัสนา   น.ส.มาริสา สหัสนา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.ภัทนันท์ แตงอ่อน   น.ส.ภัทนันท์ แตงอ่อน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.สินใจ เลไธสง   น.ส.สินใจ เลไธสง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  

น.ส.ปัทมา ถาวร   น.ส.ปัทมา ถาวร
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com