ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนบ้านยางแดง
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.ณัจฉรียา ศรีละบุตร   น.ส.ณัจฉรียา ศรีละบุตร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านยางแดง   

 
  

นางอุทัย พวงพุก   นางอุทัย พวงพุก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านยางแดง   

 
  

นางวิไล แก้ววิจิตร   นางวิไล แก้ววิจิตร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านยางแดง   

 
  

นายกรัณ ยอดทอง   นายกรัณ ยอดทอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านยางแดง   

 
  

นางมุกดา ก้อนทอง   นางมุกดา ก้อนทอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านยางแดง   

 
  

น.ส.ณัฐกานต์ ภูห้องไสย   น.ส.ณัฐกานต์ ภูห้องไสย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านยางแดง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com