ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนบางพะเนียง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
 น.ส.กนิษฐา  ใหม่จันดี    น.ส.กนิษฐา ใหม่จันดี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบางพะเนียง   

 
  

นายกฤษดา หวังพิทักษ์   นายกฤษดา หวังพิทักษ์
  ครู   

  โรงเรียนบางพะเนียง   

 
  

น.ส.ดวงพร สุขสำราญ   น.ส.ดวงพร สุขสำราญ
  ครู   

  โรงเรียนบางพะเนียง   

 
  

น.ส.ชมบวร เซ็นทองหลาง   น.ส.ชมบวร เซ็นทองหลาง
  ครู   

  โรงเรียนบางพะเนียง   

 
  

นางดวงใจ เจือพานิช   นางดวงใจ เจือพานิช
  ครู   

  โรงเรียนบางพะเนียง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com