คลิกอ่านข่าวต่อ....วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผอ.สพป.ฉะเชิ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ . นายพรชัย ดาวรรณา รองผ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐น. นายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจักรพงษ์ แซ่คู รอ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.ส..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพงศ์สันต์ โตเจริ..... อ่านข่าวต่อ....