ค่ายวิชาการ (O- NET)
เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๕
 


               วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๕ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๔๐ คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓๕ คน ของโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๕ พนมสารคาม จำนวน ๘ โรงเรียน ซึ่งกำหนดกิจกรรมค่ายในวันที่ ๘ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยนายพัฒน์สมวงศ์ นิลพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๕ พนมสารคาม กล่าวรายงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถใน ๔ กลุ่มสาระหลัก คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดดงยาง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 990 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 234082 ครั้ง Your IP Address is 54.198.221.13
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/105 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า