[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]

คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี 2559

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 13 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้จัดทัศนศึก..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


คณะ MEJAXUD GROUP มอบผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

วันที่ 12 มีนาคม 2560 คณะ MEJAXUD GROUP นำโดย คุณโยธิน การินทร์ เป็น..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2559

วันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้นำนั..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้ดำเนิน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


สอบข้อสอบกลาง สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้ดำเ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


สอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ไ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การแข่งขันชกมวย ศึกเพชรไพโรจน์ การกุศล ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผ..... อ่านข่าวต่อ....