[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]

คลิกอ่านข่าวต่อ....


นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรามอบชุดของขวัญให้กับนักเรียน

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นำโดยนายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์ ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทวี สาธุชาติ ประธานกรรมกา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมมือปราบน้อยตามรอยลูกน้ำ

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในว..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. โรงเรียนบ้านอ่างต..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ธนาคาร ธ.ก.ส. มอบทุนนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ค่ายส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้จัดกิจกร..... อ่านข่าวต่อ....