[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]

คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมเดินรณรงค์ “โรงเรียนปลอดขยะ”

วันที่ 25 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ได้จัดกิจกรร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


อบรมโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

วันที่ 23-24 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก นำโดย นายมาน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


คัดกรองสายตานักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

วันที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก โดยครูคุณัญญ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


นิทรรศการ “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร " (Set Zero Waste School) ระดับภูมิภาค

วันที่ 21-22 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก นำโดย นายมาน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กะฮังเกมส์2017

วันที่ 18-22 กันยายน 2560 ครูสุกิจ บุญขาวนำนักเรียนโรงเรียน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมยิ้มสวย ฟันใส

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แห่งชาติ" ครั้งที่ 23 ระดับจังหวัด

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00น. นักเรียนโรงเรียนบ้านอ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ค่ายต้นกล้าพัฒนาอารมณ์

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


“ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และภาษาไทย"

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับช..... อ่านข่าวต่อ....