[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]

คลิกอ่านข่าวต่อ....


การออกกิจกรรม CSR ของบริษัท CPF ณ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้ต้อนรั..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


อบรมดับเพลิงโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้รับค..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


สอบนักธรรมน้อย

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การแสดงส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ติวนักธรรมน้อย

วันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบด..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


วันปิยะมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เขตคุณภาพที่ ๑๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผ..... อ่านข่าวต่อ....