ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 13459 ครั้ง   
เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน        การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
 
 
การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ และตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุที่ถูกต้อง

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...