ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 13447 ครั้ง   
เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์(เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน :วันที่ 21 พ.ย. 2556)
การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์(เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน :วันที่ 21 พ.ย. 2556)
การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ และตัวอย่างทะเบียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การบันทึกบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515(เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน :วันที่ 21 พ.ย. 2556)
การบันทึกบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...